Office

Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS ble etablert 1985.

Kontorets daglige leder er Kari Nissen Brodtkorb, siv. ark.  MNAL med professorkompetanse.
Maj Jøsok og Kristin Aasbø, begge siv. ark. MNAL, er partnere.

Det er i samspillet mellom rom og omgivelser, - mellom innside og utside at kontorets prosjekter formes. Tomter og program er ulike, og for hvert prosjekt ønsker vi å gripe ”stedets ånd”, forsterke kvaliteter i omgivelsene og forene funksjon og form for å skape arkitektur av høy kvalitet. 
`Hands on` med høy grad av involvering fra samtlige sikrer kvalitet på alle plan, og kontorets størrelse er således et  bevisst valg. Som det fremgår av referanseprosjektene, håndterer kontoret prosjekter av betydelig størrelse og kompleksitet. Kontoret har bred erfaring og kompetanse innenfor alle områder av arkitektfaget, - fra planarbeid til oppfølging på byggeplass.

Kontoret er premiert i en rekke konkurranser og er tildelt flere priser, - blant annet Norges høyeste utmerkelse for god arkitektur, Houens Fond, for bygget Stranden på Aker Brygge og Statens Byggeskikkpris for Lysaker Brygge, Bærum. 
Kari Nissen Brodtkorb ble i 2014 tildelt Anders Jahres Kulturpris for `gjennomførte og kunstneriske bygg og for en iherdig innsats for den humane arkitekturens plass i samfunnsutviklingen`.

Høy integritet, sterkt engasjement og stor arbeidskapasitet preger kontorets ansatte.

 Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS har sentral godkjenning for følgende områder:

  • Prosjektering av Arkitektur, tiltaksklasse 3 (x)
  • Søker i tiltaksklasse  

(x) Omfatter også tiltaksklasse 2 for:

  • Bygningsfysikk
  • Lyd- og vibrasjoner
  • Sikkerhet ved brann hvor prosjekteringen er basert på ytelser i byggteknisk forskrift med veiledning.