Detaljregulering for Strandveien 33-39 vedtatt

KNB forslag til Reguleringsplan/detaljregulering for Strandveien 33-39 ble enstemmig vedtatt i Kommunestyret Bærum Kommune 27.08.2014.

KNB AS utførte våren 2014 et skisseprosjekt som underlag for privat forslag til reguleringsplan/detaljregulering for Strandveien 33-39 i oppdrag fra Strandveien Eiendom AS. Skisseprosjektet omfatter totalt 19.500m2 nybygg hvorav 11.500m2 kontorer og 6400m2 parkering. Eksisterende kontorbygg (10.450m2) på tomten skal integreres i det nye anlegget.