Mulighetsstudie Kambo presentert i Moss Dagblad

Mulighetsstudie på NSO-tomten danner grunnlag for omregulering på Kambo.

Les mer om saken her: