Kari Nissen Brodtkorb tildeles Æresmedlemskap i NAL

Kari Nissen Brodtkorb fikk under Arkitekturdagen, 24.november, hedersprisen for sin fremragende innsats i utviklingen av norsk boligarkitektur, og for å være et forbilde for en ny generasjon arkitekter.

Juryens begrunnelse

"Hedersprisvinneren har gjennom sitt 50 års virke som praktiserende arkitekt, vært en forkjemper for en human boligarkitektur og er kjent for sine mange og nyskapende boligprosjekter. Hun har vært utrettelig i sitt engasjement for en god bostandard. I et krevende marked med høye krav til prosjektering og bygging i høyt tempo har hennes metodiske arbeid med boligtyper som gjentas og varieres, gitt ikke bare økonomiske og praktiske boliger, men også vakre og karakteristiske anlegg. Hennes bygg utmerker seg ved en helhetlig form og et bevisst materialvalg. Hun har vært opptatt av at arkitekturen skal gi noe tilbake til omgivelsene. Hun har selv uttalt: ”Jeg er opptatt av at byggene skal være funksjonelle og bidra til gode, felles omgivelser. Samtidsarkitekturen trenger empati, det finnes for mange kjølige, abstrakte bygg.”

Gjennom sitt virke som lærer og sensor har hun vært et forbilde for særlig kvinnelige arkitektstudenter, noe hun i høyeste grad har vært også gjennom sitt virke og som leder for eget kontor i tre tiår. Hun er en fremragende arkitekt med en betydelig praksis i et mannsdominert yrke, som har virket som inspirasjon for en ny boligarkitektur med høye arkitektoniske kvaliteter.

NALs styre innstiller Kari Nissen Brodtkorb til æresmedlem i Norske arkitekters landsforbund.

Les mer her:

http://www.arkitektur.no/kari-nissen-brodtkorb-tildeles-aresmedlemsskap-i-nal 

http://www.arkitektnytt.no/brodtkorb-nytt-aresmedlem-i-nal

Forrige gang NAL tildelte Æresmedlemskap var i 2011. 

Se oversikt over alle æresmedlemmer siden 1911.