“Hjerterom” vant parallelloppdraget på Tangen i Kristiansand

"Et gjennomarbeidet og inspirerende konsept som har begeistret juryen. Besvarelsen viser arkitektoniske kvaliteter, særlig med hensyn på form, romforløp og materialvalg, som vil kunne gi meget attraktive leiligheter og et godt felles bomiljø."

Juryens begrunnelse (utdrag)

"Hjerterom" har en umiddelbar god atmosfære rundt sitt midtpunkt, ett stort uterom, tilbaketrukket fra promenaden. Grepet defineres med fire bygg rundt ett lunt, indre, grønt og solrikt uterom. Dette uterommet gir også kvaliteter til eksisterende bebyggelse." 

"Vannspeilet gir en ekstra dimensjon og attraktivitet, og tydeliggjør de to retningene i prosjektet. Et bredt, stort grønt uterom, opp mot et mer intimt, smalere og mer urbant uterom med gangsoner langs vannspeilet. Disse romforløpene er blant de beste kvalitetene i prosjektet."