European Steel Award

Kari Nissen Brodtkorb reiste til Istanbul 8.juni som medlem av juryen for European Steel Award.
15 nominerte prosjekter fra ulike land ble vurdert.
Prisutdelingen finner sted i Istanbul i september 2015.