Eikelunden i Østlandsposten

"Siste lansering i Sjøparken Agnes er Eikelunden som er rettet mot barnefamilier. De første tegningen viser 32 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger. Området skal være bilfritt med grønne fellesarealer i tillegg til privat hage."

Les mer i Østlandsposten