Tildeling av Anders Jahres Kulturpris for 2014

Prisutvalget i Anders Jahres Humanitære Stiftelse har vedtatt å tildele arkitektene Kari Nissen Brodtkorb og Kristin Jarmund Anders Jahres Kulturpris i 2014. Årets to hovedprisvinnere mottar hver kr 500 000 som vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula 4. september - og er den største æresbelønning for kulturell innsats i Norge.

Last ned juryens begrunnelse

Prisvinnerne hedres for sine gjennomførte og kunstnerisk følsomme bygg, og for en iherdig innsats for den humane arkitekturens plass i samfunnsutviklingen. 
Prisene på til sammen 1,2 millioner kroner vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula 4. september - og er den største æresbelønning for kulturell innsats i Norge. Årets to hovedprisvinnere mottar hver kr 500 000. 
Prisutvalget består av Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Svein Olav Hoff, Kjetil Trædal Thorsen og Svein Aaser. 
I samråd med prisutvalget vil de også utpeke årets vinnere av Anders Jahres pris for yngre kunstnere. Disse prisene er på til sammen 200 000, og vinnerne vil bli offentliggjort senere.


Om årets prisvinnere 

Kari Nissen Brodtkorb (72) er særlig kjent for sine mange og nyskapende boligprosjekter. Over en årrekke har de satt standard for hva som er mulig, både innenfor bygningsindustriens teknologiske standard, og økonomiens stramme rammer. Hun har vært konsekvent i sitt engasjement for krav om en god bostandard. Hennes bygg utmerker seg ved en helhetlig form og bevisste materialvalg. Nissen Brodtkorbs evne til å lese et sted, en situasjon eller en gitt forutsetning, gir hennes arkitektur en tydelighet som er både lesbar og forståelig. Hun fortolker modernismen slik den opprinnelig fremsto: arkitektur som et verktøy for å fremme menneskers livsvilkår og livskvalitet. 

Blant hennes mest kjente byggverk er bolig- og -næringskompleksetStranden på Aker Brygge i Oslo (1990) for hvilket hun mottok Houens fonds diplom. Andre sentrale verk av Kari Nissen Brodtkorb er Lysaker Brygge Centralhuset Gøteborg, Sørenga og Bystranda Terrasse i Kristiansand. 

Kristin Jarmunds (59) arbeider har høstet stor internasjonal oppmerksomhet. Dette ble manifestert ved hennes utnevnelse som æresmedlem i det amerikanske arkitektlauget (AIA) i 2013. 

Hun skaper en helhetlig arkitektur gjennom sin originale bruk av volumer og sine meget bevisste material og fargevalg. Byggene fremstår som både funksjonelle og poetiske på samme tid. Den menneskelige hverdagen tilføres nye verdier og opplevelser i hennes byggverk. De har i særlig grad bidratt til å løfte kvaliteten på skoler og utdanningssteder. Dette kommer spesielt til uttrykk i bygg som Westerdals School of Communication eller Råholt og Gjerdrum ungdomskoler. Nydalen T-banestasjon har løftet opplevelsen til reisende og det norske ambassadebygget i Kathmandu har forsterket forbindelsen mellom Norge og Nepal. På denne måten blir hennes arkitektur viktig i den samfunnsmessige utviklingen utover, men aldri i motsetning til, den estetiske opplevelsen. 

Prisvinnerne har mottatt en rekke priser og utmerkelser. 

For intervjuer med prisvinnerne eller høyoppløste bilder, kontakt presseansvarlig Tor Hernan Floor, tor.floor@kulturmeglerne.no, 922 37 442. 


Anders Jahres Kulturpris skal være en æresbelønning for fremragende innsats, fortrinnsvis på forskjellige felter i norsk kulturliv. 

Tidligere er den blitt tildelt: 

1990 Asbjørn Aarnes og Nils Aas 
1991 Mariss Jansons 
1992 Benny Motzfeldt og Halldis Moren Vesaas 
1993 Robert Levin og Stein Mehren 
1994 Jakob Weidemann 
1995 Ingrid Bjoner og Jan Garbarek 
1996 Liv Ullmann, juniorpris til Gjertrud Jynge 
1997 Arne Nordheim og Gordon Hølmebakk, juniorpris til Gisle Kverndokk og Cathrine Grøndahl 
1998 Bergliot Hobæk Haff og Bentein Baardson, juniorpris til Nikolaj Frobenius og Herborg Kråkevik 
1999 Leif Ove Andsnes, Solveig Kringlebotn og Truls Mørk 
2000 Liv Dommersnes og Frans Widerberg, juniorpris til Andrea Bræin Hovig og Per Enoksson 
2001 Knut Skram og Knut Ødegaard, juniorpris til Kari Postma Sundan og Steinar Opstad 
2002 Tone Vigeland og Jan Groth, juniorpris til Synnøve Øyen og Tomas Ramberg 
2003 Sverre Fehn og Kjetil Trædal Thorsen 
2004 Ingvar Ambjørnsen og Geir Kjetsaa, juniorpris til Bjarte Breiteig og Alexander Rybak 
2005 Håkon Bleken og Jens Johannessen, juniorpris til Sverre Koren Bjertnæs og Christoffer Fjeldstad 
2006 Jon Fosse, Svein Sturla Hungnes og Toralv Maurstad 
2007 Karin Krog og Arve Tellefsen, juniorpris til Trondheimsolistene 
2008 Ulla-Mari Brantenberg og Peter Opsvik, juniorpris til Tuva Gonsholt og Daniel Rybakken 
2009 Mari Boine og Espen Giljane 
2010 Soon-Mi Chung og Stepan Barratt-Due og Tom Sandberg, juniorpris til Barratt Dues juniororkester og Unn Fahlstrøm 
2011 Kristian Blystad og Bård Breivik, juniorpris til Kristine Roald Sandøy og Signe Løvland Solberg 
2012 Jan Erik Vold og Kari og Kjell Risvik, juniorpris til Kaja Schjerven og Christina Gómez Baggethun 
2013 Lise Fjeldstad og Stefan Herheim, juniorpris til Birgitte Larsen og Sigrid Strøm Reibo 

Informasjon om Anders Jahres Humanitær Stiftelse finnes på ajhs.no

 

Les mer her:

http://www.arkitektnytt.no/jarmund-og-brodtkorb-hedres
http://www.aftenposten.no/kultur/Anders-Jahres-kulturpris-til-Kari-Nissen-Brodkorb-og-Kristin-Jarmund-7619308.html#.U61Ue00RCyo
http://www.dn.no/d2/2014/06/24/1446/Arkitektur/streker-seg-lenger
http://www.nrk.no/kultur/anders-jahre-prisen-til-arkitekter-1.11801408
http://www.dagbladet.no/2014/06/27/kultur/kunst/kulturpris/anders_jahres_kulturpris/arkitekter/34062201/