Byggestart for Sjøparken!

Byggetrinn 1. i Sjøparken er nå klart for byggestart. Offisiell markering fant sted 14. oktober hvor ordføreren la ned første grunnstein i den nye moloen.
De første leilighetene vil være klare for innflytting i juni 2017.

Se artikkel i Byggeindustrien.no her

Gå til prosjektetsiden her for flere illustrasjoner eller gå til sjøparken.no for å kjøpe leilighet.