Befaring Sjøparken

Det bygges på sjøparken! Vinduene er på vei, takhagene tar form, pussprøvene er malt på testvegg - og utsikten til Svenner Fyr er uslåelig.