Aktivitet på Sørenga

Bygging av trinn 7 og 8 er i gang på Sørenga og bunnplaten støpes.